Bloggen

Vad är sökmotoroptimering?

Målet med de allra flesta hemsidor är att få dit rätt typ av besökare. För att lyckas med detta är det viktigt att sidan ifråga får en bra placering hos de olika sökmotorerna. Vilken rankning ens webbplats får kan man påverka genom något som heter sökmotoroptimering. Detta jobb är avgörande för att öka trafiken till en hemsida.

Hur får man en bra placering hos Google?

Sökmotorer som Google använder sig av omkring 200 algoritmer för att hitta de mest lämpade sidorna vid en sökning. Algoritmer är matematiska formler och dessa är speciellt utformade för att leta efter vissa saker. De hjälper till att rangordna alla de miljarder webbsidor som finns och gör att man får fram de mest relevanta sidorna. Några av de saker algoritmerna analyserar är kvaliteten på länkar till en hemsida, innehållet, om de interna länkarna fungerar och har ett relevant länkord och synlighet på sociala medier. De här och alla andra algoritmer kan i sin tur delas in i två kategorier – on page-SEO och off page-SEO.

On page-SEO handlar om de interna delarna av en hemsida och berör såväl kodning som innehåll. Här är det mycket viktigt att innehållet på varje sida är unikt och håller hög kvalitet. Det är också viktigt att använda rätt nyckelord i kodningen. Till exempel ska varje sida ha en egen, unik title-tag som speglar innehållet och varje rubriknivå ska innehålla viktiga nyckelord. Ytterligare två viktiga on page-faktorer är att ha en bildtext i alt-taggen och att ha bra URL-struktur. Google kan bara avläsa text och inte bilder. Att då ha en bra, informativ text som berättar vad bilden föreställer ger ett positivt resultat eftersom Google anser att bilder är mycket viktiga. Hur en URL ser ut är också avgörande för hur en hemsida behandlas av Google. Tyvärr är det mycket vanligt att en länk består av en mängd siffror och bokstäver i en konstig kombination och detta säger ingenting om innehållet. Se istället till att URL:en innehåller nyckelordet för sidan. Söker någon på det ordet blir nämligen URL:en markerad med fetstil.

Off page-SEO handlar framför allt om att bygga upp ett nät av kvalitativa länkar. Enkelt uttryckt värderar Google en länk som en röst och har man många länkar till sin sida uppfattas den som trovärdig. Men det räcker inte bara att ha många länkar riktade till sin hemsida, länkarna måste också komma från trovärdiga sidor med relaterat innehåll. Då uppfattar Google webbplatsen som relevant med ett bra innehåll och sidan får en bra placering i sökresultatet. Det här arbetet handlar också om att till exempel synas i sociala medier.

Sökmotoroptimering är ett omfattande arbete som hela tiden måste fortlöpa. Google utför cirka 400 ändringar i sina algoritmer varje år och man måste därför hålla sig väl uppdaterad för att få en bra placering i träfflistan. Att jobba med SEO är otroligt viktigt för att synas på Google, sprida information om sina produkter och få rätt besökare till sin hemsida.